เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้า

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทหลักในการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและช่วยให้การดำเนินกิจกรรม กระบวนการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรสะดวกยิ่งขึ้น เป็นปัจจัยสนับสนุนให้องค์กรก้าวสู่ความเป็นผู้นำ ดังนั้นผู้บริหารและสมาชิกขององค์กรจึงควรเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งที่เกี่ยวข้องกับงาน และที่เกี่ยวข้องกับองค์กร สำหรับบุคคลทั่วไป การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มโอกาสในการเลือกอาชีพ ได้รับเงินเดือนสูง มีโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน

ช่วงเวลาที่โลกธุรกิจได้เติบโตเปลี่ยนผ่านมาสู่อีกยุคหนึ่ง

ไม่มีข้อสงสัยเลยว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นตาตื่นใจและน่าตื่นตะลึงมากที่สุดช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีนำเราจากยุคก่อกำเนิดและยุคต้นๆของอินเตอร์เน็ตเข้าสู่ยุคแห่งการเชื่อมโยงทางออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์ก และการบ่งบอกตำแหน่งสถานที่ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนทุกวันนี้ต่างก็คุ้นชินดี การคำนึงถึงการสร้างความเจริญให้กับชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมๆกันไปนอกเหนือจากนี้ ยังมีอีกหลายประเด็นที่ผู้นำองค์กรธุรกิจยุคอดีตอาจจะไม่เคยต้องคำนึงถึงมาก่อน

ด้วยเทคโนโลยีใหม่ทำให้เกิดพื้นที่ตลาดรูปแบบใหม่ขึ้นมา โดยพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ลูกค้าบางคนค้นหาข้อมูลสินค้าทางเว็บไซต์ก่อน จากนั้นไปดูสินค้าจริงที่ร้าน แต่กลับสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์เพราะราคาถูกกว่า บางแบรนด์กำหนดกลยุทธ์การตลาดในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้แบบเจาะจงตัวมากขึ้น ด้วยการเก็บข้อมูลจากทุกจุดที่สัมผัสกับลูกค้า แล้วนำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์เพื่อนำเสนอโปรโมชั่นที่ตรงใจลูกค้าเฉพาะรายได้ เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสนับสนุนการทำงานด้านต่างๆขององค์กรในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งในแต่ละระดับขององค์กรจะมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อประโยชน์ที่แตกต่างกัน

เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

1. ระบบการตลาดอัตโนมัติ (Market Automation) เป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะบุคคล ประวัติลูกค้า
2. การขายอัตโนมัติ (Sales automation) กระบวนการขายเป็นกระบวนการที่ทำให้สินค้าไปสู่มือลูกค้า
3. บริการ (Service) เป็นงานให้บริการลูกค้า
4. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เป็นการทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตั้งแต่การให้ข้อมูลสินค้า การทำรายการซื้อขาย และระบบการชำระเงิน ความปลอดภัย