ข้อควรพิจารณาอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

งานอดิเรกอาจมีราคาแพงพอ ๆ กับที่เราปล่อยให้ การฟังวิทยุสื่อสารแบบคลื่นสั้น ไม่ได้รับความนิยมในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากอยู่ในส่วนอื่น ๆ ของโลก ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทุกครั้งราคาของเครื่องรับสัญญาณแบบ ในสหรัฐอเมริกาอาจดูเหมือนสูงชันสำหรับสิ่งที่คุณซื้อจริง ๆ อาจเป็นเพราะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากความจริงที่ว่าส่วนใหญ่ของตัวแทนจำหน่ายวิทยุสมัครเล่นและคลื่นสั้นในสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะพึ่งพาการซื้อของรัฐบาลเพื่อหารายได้ แม้กระนั้นก็ตามการเลือกวิทยุสื่อสารที่ดีที่จะเป็นหลักของคุณ ไม่จำเป็นต้องทำลายธนาคาร

แม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนอุปกรณ์วิทยุสื่อสารที่มีราคาแพง

แต่ปัจจุบันวิทยุสื่อสารแบบพกพามีให้เลือกหลายแบบสำหรับผู้อยู่อาศัยในสหรัฐฯในราคาที่เหมาะสม โชคดีที่ ณ จุดนี้ในประวัติศาสตร์คนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าใบอนุญาตสำหรับชุดรับสัญญาณสำหรับวิทยุคลื่นสั้นเนื่องจากพลเมืองที่พำนักอยู่ที่อื่นเช่นยุโรปอาจต้องใช้เพื่อกระจายเสียงสาธารณะ วันนี้ราคาของวิทยุคลื่นสั้นใหม่ในสหรัฐอเมริกามีตั้งแต่ประมาณ 40 เหรียญหรือมากกว่านั้นสำหรับเครื่องรับแบบใช้มือถือที่มีขนาดกะทัดรัดเพื่อเพิ่มจำนวนหลายพันเหรียญสำหรับอุปกรณ์ตรวจสอบขั้นสูง

การหาตัวรับสัญญาณคลื่นสั้นที่เหมาะสมสำหรับความต้องการ

และงบประมาณของคุณก่อนต้องกำหนดสิ่งที่คุณหวังว่าจะสามารถรับฟังได้จากวิทยุสื่อสารของคุณและเท่าใดที่คุณยินดีหรือสามารถใช้จ่ายได้ ราคาของวิทยุคลื่นสั้นขนาดพกพาขนาดกลางที่มีอยู่ในสหรัฐอเมริกามีตั้งแต่ รับคลื่นวิทยุจำนวนมากของถนนเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะนำเสนอคุณลักษณะและฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายรวมถึงป้ายราคาที่สามารถรับได้สำหรับผู้ที่ตั้งใจจะวางวิทยุไว้ให้มากที่สุด

สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อมีการจัดทำงบประมาณสำหรับวิทยุคลื่นสั้นคือในขณะที่อุปกรณ์วิทยุสื่อสารเพิ่มเติมไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่สามารถบันทึกการแพร่ภาพคลื่นสั้นในระยะสั้นได้การมีเสาอากาศภายนอกที่ดีสามารถสร้างความแตกต่างในโลกสำหรับการรับสัญญาณได้ การสร้างเสาอากาศแบบ หากคุณยินดีที่จะใช้หัวของคุณและทำการบัดกรีตัวเองเล็กน้อยราคาของโครงการดังกล่าวสามารถกำหนดโดยค่าใช้จ่ายของวัสดุหรือแผน เสาอากาศจำหน่ายในรูปแบบต่างๆและการกำหนดรูปแบบต่างๆ สำหรับราคาที่น้อยกว่า 100 ดอลลาร์ในวันนี้สามารถหาหรือเสาอากาศที่ใช้งานได้กะทัดรัด มีเครื่องรับวิทยุสื่อสารที่แตกต่างกันจำนวนมากในตลาด

ไม่ใช่ทั้งหมดของพวกเขาถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานล่าสุดและในบางกรณีที่รุนแรงแม้ทำงานได้ถูกต้องจากชั้นวาง หลีกเลี่ยงการติดอยู่กับมะนาวโดยการพยายามทำการบ้านบางอย่างก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสามารถเพิ่มโอกาสในการค้นหาวิทยุสื่อสารคลื่นสั้นฟังเป็นงานอดิเรกที่คุ้มค่าตั้งแต่เริ่มต้น เนื่องจากพนักงานขายส่วนใหญ่เห็นด้วยก็เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าคุณได้รับสิ่งที่คุณจ่าย  หากสนใจ http://www.tentech.co.th/site/

การดูแลงานวิทยุสื่อสารที่ถูกหลักดำเนินงานและเป็นมรรยาทที่ดีในการสื่อสาร

ารรับและบอกเหตุคับขัน

 1. เมื่อพบเรื่องหรืออยากความเจือจุนให้แจ้งศูนย์ฯ ที่ขึ้นกับหรือสัญญาณ ที่สามารถสื่อสารได้
 2. จัดแจงรายละเอียดปลีกย่อย (ใคร ทำสิ่งไร แห่งใด เวลาใด ยังไง) ของเหตุเพื่อจะได้แจ้งได้ทันที
 3. เมื่อแจ้งความแล้วสมควรเปิดเครื่องมือรองรับ – ส่งวิทยุให้พร้อมไว้เพื่อจะได้ฟังการติดต่อประสานงาน เรื่องเบ็ดเตล็ดเพิ่มเติม
 4. เมื่อแจ้งความแล้วสมควรอธิบายข้อยุติรุดหน้าในการผสานงานเป็นตอน
 5. เมื่อมีผู้บอกเหตุแล้วไม่ควรจะแทรกซ้อนเข้า ควรยอมรับฟังอย่างสงบเพื่อที่จะมิให้ปรากฏการรบกวนและความยุ่งเหยิง

มารยาทและข้อปฎิบัติการใช้วิทยุสื่อสาร

 1. ไม่ติดต่อสื่อสารกับที่ทำการที่ใช้นามเรียกขานมิชอบ
 2. ไม่ส่งสารที่ว่าด้วยข่าวทางกิจการค้า
 3. ไม่ใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ ไม่ก็หยาบคายในงานติดต่อสื่อสาร
 4. ไม่แสดงจิตใจโกรธในคมนาคม
 5. ขวางการรับส่งสารอันมีใจความรุกล้ำต่อกฎปฏิบัติชาติบ้านเมือง
 6. มิส่งเสียงเพลงรายการรื่นเริง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ทุกประเภท
 7. เปิดโอกาสสำนักงานที่มีข้อมูลสําคัญ รีบด่วน ข้อมูลรีบด่วน บอกข่าวก่อน
 8. ยอมผู้อื่นใช้เครื่องมือวิทยุสื่อสาร
 9. ห้ามสื่อสารในขณะมึนเมาสุราหรอคุมสัมปชัญญะไม่ได้
 10. ในกรณีที่มีเรื่องมีราวรีบด่วนอยากส่งแทรกหรือไม่ก็ขัดโอกาสการส่งข่าวคราวควรจะรอโอกาสที่คู่สถานีจบหัวข้อที่สําคัญก่อนกำหนดจึงส่ง

การใช้และการบํารุง ดูแลรักษาเครื่องมือรองรับ -ส่งวิทยุสื่อสาร

 1. การใช้เครื่องมือวิทยุสื่อสารชนิดโทรศัพท์มือถือไม่ควรจะอยู่ใต้สายกระแสไฟแรงสูง ต้นไม้ใหญ่ตะพานเหล็ก หรือไม่ก็สิ่งกําบังอย่างอื่นที่เป็นความขัดข้องภายในการใช้ความถี่วิทยุ
 2. ก่อนใช้เครื่องวิทยุคมนาคมให้สังเกตว่าสายอากาศ หรือไม่ก็สายนําสัญญาณต่อเข้ากับขั้วสายอากาศเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือเปล่า
 3. ขณะที่ส่งออกอากาศไม่ต้องเพิ่มไม่ก็ตัดทอนกําลังส่ง
 4. ในการส่งประเด็น ไม่ก็พูดคุยแต่ละครั้งอย่ากดสวิทซ์ (PTT) มิควรส่งนานเกินดี