มาตรฐาน ISO คืออะไร ทำไมจึงต้องมีการตรวจ ISO รับรองผล

ISO ซึ่งย่อมาจาก International Organization for Standardization เป็นองค์กรระดับโลกที่เชี่ยวชาญในการส่งเสริมมาตรฐานในการพัฒนาธุรกิจ มันเป็นองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐที่เชื่อมช่องว่างระหว่างภาครัฐและเอกชนของเศรษฐกิจประเทศISO 9001 เป็นใบรับรองที่ตระหนักถึงการจัดการคุณภาพของธุรกิจ มันถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่สร้างขึ้นโดยกระบวนการในโลกนี้ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าได้รับความคาดหวังของสินค้าและบริการและยังตรวจสอบกระบวนการที่องค์กรใช้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการของตน

องค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตรวจ ISO 9001  แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในคุณภาพและความต้องการในการปรับปรุงประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่ามีระบบการจัดการคุณภาพใน บริษัทตรวจ ISO และทำให้ลูกค้าได้รับการชื่นชม มันทำให้ บริษัท มีความได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่น ๆ ที่ไม่มีใบรับรอง

สำหรับธุรกิจที่ต้องการใช้ ISO 9001 เป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กร

สำหรับธุรกิจที่ต้องการตรวจ ISO 9001 เป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรที่จะเข้าใจว่าการรับรองจะปรับปรุงธุรกิจของตนอย่างไร ควรมีการบันทึกวัตถุประสงค์ของธุรกิจและประโยชน์ที่ บริษัท จะได้รับ เป้าหมายที่ระบุไว้ของ บริษัท นั้นควรอธิบายให้พนักงานขององค์กรทราบ ขั้นตอนที่อธิบายถึงวิธีการบรรลุเป้าหมายที่ระบุไว้ควรได้รับการระบุและควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเมื่อองค์กรได้ระบุเป้าหมายและขั้นตอนที่จำเป็น

สำหรับการสมัคร ISO 9001แล้วก็ถึงเวลาสำหรับการตรวจสอบภายนอก บุคคลที่สามตรวจสอบเป้าหมายและขั้นตอนเพื่อดูว่าเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับการรับรองหรือไม่ การตรวจ ISO ในสถานที่จะดำเนินการแล้วเพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายที่ระบุไว้และขั้นตอนการรักษาและปฏิบัติตามจดหมาย การตรวจสอบที่ประสบความสำเร็จนั้นจะมอบรางวัล ISO 9001 ให้กับ บริษัท และมีกำหนดการติดตามผลปีละครั้ง

ISO 14001 เป็นมาตรฐานสากลที่กำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ISO 14001 เป็นมาตรฐานสากลที่กำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุดมคติ (EMS) การรับรองนี้ควรจะสมดุลความต้องการของธุรกิจที่จะทำกำไรโดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อม ธุรกิจสามารถดูลักษณะของ บริษัท ที่สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ขั้นตอนและวัตถุประสงค์ในการจัดการสภาพแวดล้อมสามารถนำธุรกิจไปสู่การ

ได้รับการตรวจสอบที่ถูกต้องเพื่อรับการตรวจ ISO 14001มีแรงกดดันให้องค์กรธุรกิจและองค์กรต่างๆทั่วโลกหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม นี่คือการลดผลกระทบของกิจกรรมวันต่อวันของธุรกิจ, รัฐบาล, สมาคมการค้า, ผู้ถือหุ้นที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ISO 14001 นั้นสมบูรณ์แบบสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม บริษัท ที่มีความเสี่ยงสูงและธุรกิจการผลิตเมื่อธุรกิจทราบถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ถึงเวลาสำหรับการวางแผนว่าจะปฏิบัติตาม ISO 14001 ได้อย่างไรขั้นตอนการ

ดำเนินการรับรองจะได้รับการบันทึกและนำไปปฏิบัติตรวจ ISO 14001 สามารถแสดงให้ลูกค้าและผู้ร่วมธุรกิจอื่น ๆ เห็นว่าองค์กรมุ่งมั่นที่จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นและแม้แต่ผู้ถือหุ้น บุคคลที่สามทำการตรวจสอบเพื่อดูว่าธุรกิจเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้หรือไม่ การตรวจสอบที่ประสบความสำเร็จเห็นว่าธุรกิจได้รับการใช้บริษัทตรวจ ISO 14001 และมีการทบทวนทุกปี