เทคโนโลยีก้าวสู่สังคมดิจิตอลกับการใช้ชีวิตประจำวัน

สังคมดิจิตอลในยุคของเทคโนโลยีที่ได้นำพามนุษย์เราก้าวสู่สังคมดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ กับชีวิตประจำวันที่จะต้องวนเวียนกับการพึ่งพาอุปกรณ์ไฮเทคเพื่อเข้าถึงโลกออนไลน์ที่คอยอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารทั้งส่วนตัวและธุรกิจ ในยุคสมาร์ทโฟนที่นิยมใช้งานจากความคล่องตัวที่สามารถพกพาติดตัวใช้งานสะดวกประกอบกับผู้ให้บริการเครือข่ายที่ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพและความเร็วจนเข้าถึงยุค 4G กัน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ออนไลน์มากที่สุดเกือบทั้งวันเฉลี่ยสูงถึงวันละ 6.6 ชั่วโมง สำหรับสมาร์ททีวีเริ่มถูกใช้งานทางด้านนี้ มีผู้ใช้งานเฉลี่ยวันละ 3.4 ชั่วโมง

พฤติกรรมการออนไลน์ผ่านอุปกรณ์มือถือส่วนใหญ่จะใช้เพื่อความบันเทิง ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นอันดับหนึ่ง ตามด้วยอ่านข่าวและอ่านหนังสือออนไลน์และค้นหาข้อมูล ขณะที่การใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์พีซีส่วนใหญ่จะใช้งานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล อันดับแรกใช้รับ–ส่ง อีเมล์ ค้นหาข้อมูล อ่านข่าว อ่านหนังสือออนไลน์ เป็นต้น การออนไลน์ผ่านมือถือผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้เปลี่ยนแปลงจากการพูดคุยมาเป็นการเช็คอินผ่านเฟซบุ๊ก แชร์ภาพส่วนตัวในที่สาธารณะเพื่อให้คนติดตาม หรือเพื่อดึงดูดความสนใจจากโลกสังคมออนไลน์และโชว์ด้วยการเซตสถานภาพของตนเองในเครือข่ายสังคมออนไลน์ให้เป็นสาธารณะ เพื่อที่ว่าใครที่สนใจจะเข้ามาเป็นเพื่อนกะตน ก็สามารถเห็นข้อมูลส่วนตัวได้ทุกคน

เด็ก ๆ ในยุคนี้จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเรียนรู้ตั้งแต่เล็ก ๆ ส่วนหนึ่งนั้นเป็นผลมาจากแรงผลักดันของอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งขีดความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สูงขึ้น สถาบันการศึกษาหลาย ๆ แห่งได้มีการวางพื้นฐานในเรื่องของเทคโนโลยีดังกล่าวตั้งแต่ในวัยอนุบาล เทคโนโลยีสมัยใหม่นี้เปรียบเสมือนเหรียญที่มีสองด้าน มีทั้งคุณและโทษ ภัยของอินเตอร์เน็ตที่เราได้อ่าน ได้ยิน ได้ฟังอยู่เป็นประจำ คุณพ่อ คุณแม่หรือผู้ปกครองของเด็ก และเยาวชน พึงต้องระวังการใช้อินเตอร์เน็ตของเด็ก และเยาวชน ซึ่งเต็มไปด้วยสื่อลามก ภาพอนาจาร การหลอกลวง ซึ่งอาจนำไปสู่การข่มขืนหรือแม้แต่อาชญากรรมดังเช่นข่าวที่ลงในหนังสือพิมพ์อยู่เป็นประจำ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารกับชีวิตประจำวัน ในการเรียน การทำงาน การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิคส์ และความบันเทิง เป็นการใช้พลังแห่งเทคโนโลยีในการเผยแพร่ และการถ่ายเทความรู้ทำให้เกิดการสื่อสารโต้ตอบสองทางอย่างทั่วถึง ก่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่เกิดขึ้นในทุกสังคม